Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!
Chorvátsko
Forum Chorvatsko
Základné informácie
Pamiatky Chorvátska
Chorvátske národné parky
Chorvátske mestá
Župy Chorvátska
Kontakt
Výmena odkazov
Zaujímavé stránky
Partneri
Chorvátsko Chorvátsko
Forum
Zaujímavé stránky
Trogir E-mail
Trogir

Kto navštívi strednú časť Dalmácie, nemôže v nijakom prípade obísť malebné mestečko TROGIR, z ktorého zo všetkých strán sála dávna história. Mnoho chorvátskych miest sa môže pýšiť zachovaným historickým mestským jadrom, avšak starobylé mesto Trogir je niečím špecifické, výnimočné, ba priam jedinečné. Pre domácich je hodnotným historickým klenotom, pre turistov, ktorí ho poctili svojou návštevou, sa stáva nezabudnuteľnou spomienkou na múzeum pod holým nebom. Nie nadarmo sa zvykne označovať ako „mesto – múzeum“ alebo ako „malé Benátky“. Vstúpte doňho spolu s nami aspoň takto na diaľku. Nezabudnite však na známe osvedčené príslovie: Radšej jedenkrát zažiť, ako stokrát počuť.

Charakteristika oblasti
Prístavné mesto Trogir sa nachádza západne od Splitu, len približne 27 km. So susediacim ostrovom Čiovo je spojený cez Trogirský prieliv moderným zdvíhacím mostom. Historické jadro starého mesta sa rozprestiera na umelovytvorenom ostrove, ktorý je s pevninou spojený taktiež jedným mostom.
Žije tu približne 13 000 obyvateľov, ktorí zväčša pracujú v priemyselnom odvetví a v cestovnom ruchu. V neďalekom okolí sa dobre darí olivovníkom a figovníkom. Patrónom mesta je svätý Ján Orsini, ktorý je pochovaný v miestnej katedrále.

Trogir – cesta do dávnej histórie
O založenie mesta Trogir sa zaslúžili Gréci pred vyše 3 000 rokmi p. n. l. Veľký rozvoj však nastal až v období rímskej vlády, keď z neho Rimania vybudovali dôležitý prístav. Po rozpade Rímskej ríše patril prístav Byzantskej ríši.
Vo vlastníctve mesta sa striedalo viacero mocností. V 13. storočí pripadol nakoniec uhorskému kráľovstvu. Od roku 1420 si ho podmanili Benátky. Vtedy zaznamenal Trogir nový hospodársky a kultúrny rozmach. Ten sa však skončil na základe tureckých nájazdov. Vládu nad Trogirom na krátky čas prevzali Francúzi, ktorých neskôr na takmer sto rokov vystriedali Habsburgovci. Od roku 1918 sa Trogir vrátil pod chorvátsku správu. S rozvojom cestovného ruchu sa stal jedným z najvyhľadávanejších centier, či turistických zastávok v Dalmácii.
Vďaka nespočetnému množstvu zachovaných starobylých pamiatok celého mestského komplexu bol Trogir v roku 1997 zaradený do zoznamu kultúrneho svetového dedičstva organizácie UNESCO.

Historické pamiatky a turistické zaujímavosti
Medzi najzaujímavejšie pamätihodnosti určite patria pozostatky opevnenia z pevnosti Kamerlengo a obranná veža sv. Marka (kula svetog Marka) zo 14. storočia, ktoré slúžili ako sídlo benátskej vojenskej posádky. Staré jadro Trogiru obkolesujú Morská brána (Morska vrata) a Pevninská brána (Kopnena vrata) z 13. – 16. storočia.


Dominantou celého mesta je jednoznačne románska Katedrála sv. Vavrinca (Sveti Lovre) z 13. storočia s trojloďovou bazilikou. Medzi najhodnotnejšie časti patrí Radovanov portál alebo Kaplnka sv. Jána Trogirského, a iné významné predmety.
V niekdajšom paláci rodiny Garagninovcov-Fanfognaovcov sa nachádza múzeum s hodnotnou zbierkou obrazov a mincí. Ďalej tu nájdeme súdny dvor, renesančnú radnicu, hodinovú vežu, najstarší trogirský Kostol sv. Barbory v románskom slohu, či románsky Kostol Jána Krstiteľa z 13. storočia. Na turistov tu čaká aj veľký a malý palác Cipiko.
Medzi najstaršie, a zároveň najhodnotnejšie pamiatky zaraďujeme mramorový reliéf boha Kaira. Viete, kto to bol? Grécka mytológia tak označuje boha šťastného okamihu, ktorý je prevtelený do postavy pekného mladého muža s krídlami na chodidlách. Podľa legendy sa ponáhľa a prechádza pomedzi smrteľníkov. Tomu, kto ho chytí za vlasy, vraj prinesie „šťastný okamih“. Túto sochu vytesanú v helenistickom štýle možno vidieť v benediktínskom kláštore sv. Mikuláša. Možno aj vám mramorový Kairus prinesie šťastie.

Niekoľko slov na záver
Starobylé mestečko Trogir je obľúbeným letoviskom a tiež výletným cieľom mnohých návštevníkov z okolitých miest. Každý dom, každá budova si so sebou po celé stáročia nesie vo svojich exteriéroch a interiéroch vlastnú históriu, do ktorej sa môžu nechať zasvätiť aj neznalí turisti. To všetko, ba aj viac tu čaká len na vás pri vašej návšteve Chorvátska..


 
Eufraziova bazilika (Poreč) E-mail

Eufraziova bazilika (Poreč)

POREČ patrí medzi najväčšie a najnavštevovanejšie letoviská na chorvátskom pobreží. Okrem príjemného oddychu na pláži a aktivít, ktoré Jadran plným priehrštím ponúka, má mesto Poreč v zálohe ešte mimoriadne hodnotné historické pamiatky, ktoré obohacujú celé Chorvátsko. Návštevníci určite ocenia aj prechádzku po starobylom mestskom centre s ukážkou antických chrámov a dochovanej urbanistickej štruktúry mesta.

Eufraziova bazilika
Najväčšou a najlákavejšou kultúrnohistorickou atrakciou Poreču je episkopálna EUFRAZIOVA BAZILIKA, ktorú turisti neprehliadnu v severovýchodnej časti historického centra mesta. Predstavuje katedrálny kostol s elementmi pôvodnej rannokresťanskej a byzantskej architektúry, ktorý bol vybudovaný v prvej polovici 6. storočia. Tento súbor sakrálnych stavieb bol postavený počas pôsobenia biskupa Eufrazia, podľa ktorého je aj bazilika pomenovaná. Zaraďuje sa k najhodnotnejším historickým komplexom z tohto obdobia v celej Európe. Od obdobia druhej svetovej vojny bola niekoľkokrát reštaurovaná. Do zoznamu svetového dedičstva UNESCO bola zaradená v roku 1997.

Z histórie baziliky
V Poreči jestvovala už v 3. storočí organizovaná kresťanská obec, ktorá však bola neustále prenasledovaná, preto sa mnohí kresťania mohli schádzať iba tajne k bohoslužbám a iným modlitbám. Útočiskom sa pre nich stal domáci kostol upravený z patricijského domu, o čo sa pričinil biskup Maurus.
Eufraziova bazilika zvaná aj Eufraziana alebo basilica Eufrasiana bola zasvätená práve tomuto poráčskemu biskupovi a mučeníkovi Maurovi. Bola postavená na bývalom mieste orátoria, teda modlitebne sv. Maura. Stavba tohto veľkolepého diela trvala približne 11 rokov. Štýl stavby bol napodobnený prvkami zo Západu i z Východu, viditeľný vplyv cítiť najmä zo slávnych ravennských stavieb. Biskup Eufrazius nechal interiér baziliky vyzdobiť mozaikami, ktoré sú umelecky porovnateľné s tými, ktoré sa nachádzajú v talianskej Ravenne.
V bazilike sa zvyknú počas turistickej sezóny konať komorné koncerty, ale aj výstavy výtvarných umelcov.

Rozmiestnenie jednotlivých častí Eufraziovej baziliky
Pred vstupom do baziliky sa nachádza obdĺžnikové átrium, ktorého stĺpy boli dovezené z Byzancie. Átrium bolo reštaurované v druhej polovici 19. storočia a v súčasnosti je tam lapidárium, na ktoré nadväzuje osemuholníková krstiteľnica.
Samotná bazilika predstavuje trojloďovú stavbu. Všetky tri lode sú ukončené polkruhovými apsidami. Strednú loď oddeľujú od bočných lodí dva rady arkád. Dnešná podoba baziliky je z 13. a 15. storočia, kostolná veža zo 16. storočia. Na základe podlahovej mozaiky a príslušných nápisov možno ľahko vyčítať, či popísať život kresťanov v Poreči. Steny sú ozdobené unikátnymi freskami. V 13. storočí bolo do kostola vstavané honosné cibérium.

Poreč nie je len Eufraziova bazilika
Poreč to nie je len Eufraziova bazilika, ale aj množstvo iných cenných historických pamiatok. Starobylú atmosféru dopĺňajú pozostatky chrámu Neptúna a Marta z 1. storočia, ktorý bol najväčším svätostánkom na pobreží Jadranu. Na mieste bývalého rímskeho fóra sa rozlieha najstaršie a najväčšie námestie v Poreči zvané Marafor. V Poreči sa nachádza veľké množstvo palácov, ale aj kostolov (napr. Františkánsky kostol, Kostol sv. Euleteria, Kostol Panny Márie Anjelskej). Za zmienku a obhliadku stoja určite aj mestské hradby a veže, ktoré sa zachovali až dodnes.
Na rímsku dobu upozorňuje aj rímska mestská kultúra s dvomi osami, ktoré reprezentujú základ rímskeho komunikačného systému. Dochovanou ukážkou stredovekého staviteľstva sú tri domy vystavané v románskom štýle: Kanonický dom (Kanonička kuća), Dom dvoch svätcov (Kuća dvaju svetaca) a Dom s balkónom (Kuća sa balkonom) alebo jednoducho zvaný len Románsky dom (Romanička kuća).
 
Diokleciánov palác (Split) E-mail
Diokleciánov palác (Split)

Medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie letoviská, ktoré sa rozprestierajú na chorvátskom pobreží, sa zaraďuje aj mestečko SPLIT– pýcha celého Chorvátska. V súčasnosti predstavuje veľmi významné hospodárske, dopravné a samozrejme aj kultúrne centrum Dalmácie. Jeho história však siaha do dávnych čias a je neodlučiteľne spätá s menom Diokleciána.

Kto bol Dioklecián?
Dioklecián žijúci v rozpätí rokov 243 – 313 n. l. (celým menom Gaius Aurelius Valerius Deokletianus) bol po dlhej dobe prvým cisárom, ktorý sa na rímskom tróne udržal viac ako dvadsať rokov, za čo vďačí svojmu organizačnému talentu a vojenským schopnostiam. Jeho nástupom na trón sa v rímskych dejinách začína obdobie neskorého cisárstva.


Dioklecián a jeho zásluhy na vzniku mesta Split
V rokoch 295 – 305 n. l. nechal Dioklecián vybudovať v Dalmácii mohutný prepychový palác, okolo ktorého sa postupne rozrástlo starorímske mesto Split. Stavba známa pod názvom DIOKLECIÁNOV PALÁC tvorila teda v minulosti základ, resp. jadro Splitu a v súčasnosti predstavuje neodmysliteľnú súčasť jeho kultúrnohistorického centra a najnavštevovanejšiu atrakciu pre turistov z celého sveta.

Diokleciánov palác

Najprv navštevoval Dioklecián palác len počas letných mesiacov. Keď však v roku 305 n. l. odstúpil z vládnuceho postu, odsťahoval sa do svojho novovybudovaného paláca, kde strávil posledné roky svojho života. Je tu dokonca aj pochovaný.

Palác má štvoruholníkový pôdorys s rozlohou 38 500 m². Možno ho charakterizovať ako najlepšie zachovanú antickú stavbu v Chorvátsku, ktorá v sebe nesie prvky antickej vily a opevneného hradu. Palác bol postavený zo slávneho bieleho bračského kameňa a obývaný bol už od 5. storočia. Vedeli ste, že v súčasnosti predstavuje jediný obývaný rímsky palác na svete? Áno, už vyše 1 700 rokov sa v jeho hradbách odohrávajú životy mnohých obyvateľov Dalmácie. V podzemí sa rozprestierajú pivnice, ktoré sú dnes prerobené na výstavné priestory, galérie. Mnohé otvorené námestia paláca slúžia ako zaujímavé a históriou sálajúce pódia pre rôzne kultúrne vystúpenia.

Socha Grgura Ninského
Do historického komplexu môžu vojsť jeho obdivovatelia cez štyri pôvodné brány z každej svetovej strany. Pred jednou z brán, konkrétne pred severnou bránou zvanou Zlatá brána je umiestnená socha Grgura Ninského, ktorú vytvoril chorvátsky umelec Ivan Meštrović na počesť významnej osobnosti z histórie Chorvátov, a to Grgura Ninského, ktorý sa zaslúžil o vykonávanie omší v chorvátskom jazyku. Podľa legendy sa splnia všetky priania tomu a obráti sa naňho šťastie vtedy, keď sa dotkne palca tejto impozantnej sochy.

Peristil
Centrom paláca je námestie Peristil, ktoré je vybudované z kameňa dovezeného priamo z Egypta. Z tejto lokality doviezli stavitelia aj sfingu, ktorá sa nachádza taktiež v Peristile. Jej úlohou je chrániť mauzóleum, kde bol pochovaný samotný cisár Dioklecián. Môžete tu zažiť Diokleciánov večer, či romantické večery pri domácej hudbe.
Na základoch spomínaného mauzólea bola v 7. storočí vybudovaná Katedrála sv. Domnia (Sveti Duje), ktorá sa nachádza v rámci paláca. Bola pomenovaná podľa patróna a ochrancu mesta Split svätom Dominikovi.
Oproti mauzóleu je situovaný Jupiterov chrám s elegantným portálom, ktorý bol prestavaný na baptistérium. Dodnes je ešte dobre zachovaný.

Aj keď je staré centrum Splitu a Diokleciánov palác chránenou pamiatkou UNESCO (jeho zápis do zoznamu svetového dedičstva sa datuje od roku 1979), mesto žije napriek všetkému rušným životom modernej súčasnosti poznačenej dotykom turizmu.


 
Pamiatky Chorvátska E-mail
 
Chorvátske národné parky E-mail
TIP: Čo by mohla byť ideálna dovolenka? Chorvátsko je na ňu ako stvorené.. 
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 10 - 18 z 53
Joomla SEF URLs by Artio
Milujem Chorvátsko na Facebooku
Chorvatsko informace | Chorvatsko | Chorvatsko apartmány | dovolená Chorvatsko | ubytovanie v Chorvátsku | počasie Chorvátsko | Levné letenky | Trogir Chorvátsko

© Moje Chorvátsko, 2007-2020. © mojeChorvátsko. Všetok obsah webu mojechorvatsko.sk je chránený autorským zákonom. Nie je dovolené kopírovať ani upravovať žiadne jeho časti za účelom ďalšieho použitia. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa je zakázané.